Søk
Close this search box.
Søk

Del 2 i en serie om te, etikk og bærekraft. Du kan lese del 1 her.

Det finnes mange forskjellige faktorer som er med å definere kvaliteten på te. I dette innlegget kan du lære hvordan du enkelt kan se forskjell på ulike kvaliteter og hvordan kvalitet kan knyttes opp mot rettferdig handel og bærekraft.

Plukk og bladstørrelse er to faktorer som ofte er en god indikasjon på teens kvalitet.

Hva betyr det egentlig at en te er av høy kvalitet?

Plukk

Med plukk menes hvilke blader som blir valgt. De yngste skuddene på tuppen av hver kvist har som regel en høyere tetthet av næringsstoffer og aromastoffer og gir derfor et mer komplekst brygg, altså en tekopp med flere lag av smak. Ved de fleste typer te vil høyest andel skudd bety høyest mulig kvalitet. Som eksempel kan du ta en titt på Meng Ding Mao Feng. De lyse, nesten sølvaktige bladene er unge blader. De vanligste typene plukk er at man plukker ett skudd og det første og/eller andre bladet ytterst på kvisten nærmest skuddet. Det finnes også teer som kun har skudd, og noen med få eller ingen skudd.

Bladstørrelse

I en te av god kvalitet vil bladene nesten alltid være hele eller tilnærmet hele. Dette kalles for ortodoks te. Dersom bladene er brutt i mindre biter kalles dette ofte CTC (crush, tear, curl). 

CTC lages av maskiner med hundrevis av skarpe tagger som skjærer tebladene i biter og ruller dem. Etter produksjonen av CTC ligger det igjen en del testøv i og rundt maskinene. Dette støvet kalles “fannings” og er det som ofte havner i teposer. Er teen ortodoks betyr det at bladene har blitt behandlet med varsomhet, og gjerne for hånd, for å bevare bladets aromastoffer og forhindre bitterhet og astringens

Det er mange stoffer i tebladet som smaker bittert, for eksempel koffein, teobromin og forskjellige polyfenoler. Disse stoffene finnes naturlig i varierende grad i all te som kommer fra teplanten. Disse stoffene bidrar både med flere positive effekter i kroppen og til kompleksitet og smak i te. Kunsten i å produsere en god te ligger i å behandle bladene på en måte som fårfrem en god balanse mellom de ulike smaksnyansene.

Når bladene ikke er hele men blitt brutt i mindre biter, slik som er tilfellet i de fleste typer teposer, trekkes stoffene som gir bitter smak raskere ut av bladet og danner et brygg hvor bitterhet og beskhet overskygger de andre smakene. I de tilfellene vil man ikke kunne smake alle de smaksnyansene som kommer av for eksempel kultivar, sesong, jordsmonn og kunnskapen til produsentene. Men det er også en av poengene med CTC: at man skal kunne produsere en te som smaker relativt likt gjennom hele året.

Masseproduksjon vs. håndverk

Teer med hele blader (ortodokse teer) masseproduseres i mindre grad enn lavere kvaliteter som er beregnet for teposer slik som CTC og fannings. Grunnen er rett og slett at ortodokse teer ikke kan produseres i store mengder like raskt ettersom flere ledd av produksjonen gjøres for hånd eller av maskiner som simulerer håndprosessering. CTC derimot kan produseres raskt i store mengder fordi prosessen i stor grad er mekanisert.

De to typene har helt forskjellige roller i markedet. CTC gir et billig produkt som kan fylle stor etterspørsel og utgjør en stor del av de globale markedet. Ortodokse teer har likevel en rekke fordeler som CTC ikke har.

Ortodokse teer byr på mer variasjon, og gir rom for at man kan smake alle nyansene teplanten kan by på. Produksjon av ortodokse teer krever også høyere nivå av kunnskap hos produsentene. Det bidrar til å opprettholde tradisjoner og kunnskap om teproduksjon som er unike for de forskjellige teproduserende områdene.

Selv om ortodokse teer krever mer arbeidskraft får også produsentene en høyere kilopris for disse teene enn for CTC. Ortodokse teer blir dermed et produkt hvor produsentene gjør seg mer flid for å skape et produkt med særpreg. Til sammenligning kan man kanskje tenke på forskjellen mellom pulverkaffe og hele bønner. Bønner av høy kvalitet og med unikt preg brukes ikke for å produsere pulverkaffe.

Teposer

Slik vi ser det har produksjon av teposer en rekke utfordringer knyttet til miljø og rettferdig handel. Vi ønsker å forklare noen av grunnene til at vi kun selger te i løsvekt.

CTC pakkes som regel i teposer, mens ortodokse teer oftere selges i løsvekt. En av grunnene til at ortodokse teer ofte selges i løsvekt er at de helst skal ha god plass til å trekke for å gi mest mulig smak. En annen grunn er at ettersom teene produseres i mindre kvanta enn CTC er det ikke like stor økonomisk gevinst knyttet til produksjon av teposer med hele blader.

Med teposer går 30–50% av prisen til bedriftene som pakker teen. Prisen for emballasjen overgår prisen på teen i posene. Dette gjør at det er lite gunstig å produsere teposer med ortodoks te ettersom det gir en høy sluttpris i forhold til innholdet i posene.

Med produksjon av teposer sitter produsentene igjen med en veldig liten del av gevinsten. Det er et problem i store deler av tebransjen at mange som arbeider med teproduksjon ikke får rettferdig lønn og har dårlige arbeidsforhold. Dette skyldes selvfølgelig flere faktorer enn at teen er produsert for teposer, men en stor del av problemet er at en så stor del av den endelige prisen på produktet går til store selskaper utenfor produksjonslandet. Det er problematisk at selskapene som putter navnet sitt på pakken tjener mest, når pakkens innhold i mange tilfeller ikke er nok å leve av for de som plukker og prosesserer teen. For mange teproduserende land utgjør teeksport en essensiell del av deres økonomi, og det hadde derfor vært hensiktsmessig om en større del av profitten havnet i produksjonslandene.  

En annen ulempe med produksjon av teposer er at det er ressurskrevende: teen får masse ekstra emballasje. I tillegg er det ikke uvanlig å kaste teposene i komposten, til tross for at de fleste teposer inneholder mellom 10–25% plast. Teposer er dermed både ressurskrevende å produsere og er ikke komposterbare i motsetning til teblader i løs vekt.  

For å oppsummere kan vi si at vi heller ønsker å betale en rettferdig pris for et produkt som er laget med kjærlighet, heller enn å bruke penger på ekstra emballasje. Dessuten kommer de mest spennende teene i våre øyne kun i løsvekt. Vi håper dere også synes at det høres ut som en fornuftig idé og at dere vil hjelpe oss å støtte bærekraftig produksjon og rettferdig handel.

Ingen regler uten unntak

Slik som forrige innlegg i denne serien vil vi påpeke at det finnes enormt mange typer te, og mange forskjellige produsenter. Dermed er det ingen regler uten unntak. Det finnes teposer med hele blader på markedet. Det finnes også teposer som er produsert uten plast og med innhold som har blitt handlet til rettferdig pris. Likevel vil vi oppfordre til å trekke teen din i en sil eller en kanne som du kan bruke i flere år heller enn å kjøpe te med unødvendig emballasje. Enda en bonus ved løsvekt er at de fleste ortodokse teer kan trekkes flere ganger på de samme bladene (les tips her).


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *